Κωδικός: 500

Οροφής 3φωτο με γυαλιά χρωματιστά  Ε14                                               3

λάμπες χ 40w  55,00

40,00€

Κατασκευάζεται :( 3φωτο – 4φωτο – 5φωτο – 6φωτο )