Κωδικός: 108

6φωτο  ξύλινο με κεράκια  Ε14  6 χ 40w  χρώμα Καρυδιά

Κατασκευάζεται: ( 3φως- 4φωτο- 5φωτο- 6φωτο  και με καπέλα)

Χρώμα στα καπέλα : ( Ποικιλία χρωμάτων )