Κωδικός: 106

3φωτο ξύλινο με καπέλα  Ε14  3 χ 40w  χρώμα Καρυδιάς 

Κατασκευάζεται: ( 3φως- 4φωτο- 5φωτο- 6φωτο )   

Χρώμα στα καπέλα : ( Ποικιλία χρωμάτων )