Κωδικός: 4006 – Κωδικός : 2007

Το Νο 4006 είναι 2φωτ 40€ ( Χρυσό μάτ- Νίκελ μάτ- Χρώμιο-Βrontze )

To No 2007είναι 5φωτ musical.ly followers free 100€  ( Χρυσό μάτ- Νίκελ μάτ- Χρώμιο-Βrontze )

( 3φωτ- 4φωτ-5φωτ-6φωτ )