Νο: Πράσινο

Φθορίου Πράσινο με κρόσι 72w με λάμπες 45€

και σε μονόφωτο Ε27

Κατασκευάζεται : 40w & 72w & Ε27

Σχολιάστε