Κωδικός: 500

Οροφής 3φωτο με γυαλιά χρωματιστά  Ε14 3 λάμπες χ 40w  55,00 € 40,00€

Κατασκευάζεται :( 3φωτο – 4φωτο – 5φωτο – 6φωτο )

 

Σχολιάστε