Κωδικός : 32

Μπάλα κλουβί 9φωτο με κεριά Ε14  170,00 €   150,00 €

Κατασκευάζεται : ( 3φωτο – 4φωτο – 5φωτο –  6φωτο – 9φωτο) κατόπιν παραγγελία

 

Σχολιάστε