Κωδικός: 103

Συρμάτινη μπάλα 3φωτη Ε27

Κατασκευάζεται: 3φωτ – 4φωτ- 5ωτ κατόπιν ραντευού

Σχολιάστε