Κωδικός :Ράγα Τετράγωνη

Ράγα 4φωτη με διακόσμηση  240 € Κρύσταλλα Τετράγωνα ( ASFOYR )

Χρώμα σκελετού : ( Χρυσό Μάτ – Νίκελ Μάτ – Χρώμιο – Βrontze )

Παρασκευάζεται σε : ( 3φωτη- 4φωτη – 5φωτη -6φωτη – 7φωτη)

Σχολιάστε