Κωδικός: 480

6 φωτο Καλάθι με φύλλα Bronze  250 €    200 €

Xρώμα στο σκελετό :  ( Χρυσό Μάτ – Νίκελ Μάτ – Χρώμιο )

( Βέγγε – Σκουριά )

Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει και Οροφής

Κατασκευάζεται σε 🙁 3φωτο – 4φωτο – 5φωτο – 6φωτο )

Σχολιάστε