Εξωτερικά Φανάρια

Τα εξωτερικά φανάρια είναι πλαστικά  Ε14w – E27w.

H μπάλες στα φανάρια είναι πλαστικές Φ20-Φ25-Φ30.

Υπάρχει  δυνατότητα η απλίκες να γίνουν και κρεμαστά.

Σχολιάστε