Τετράγωνη Ράγα

4φωτη ράγα  με Κρύσταλλα  τετράγωνα (ASFOYR)

Ράγα 4φωτη   240 €   200 € Κρύσταλλα Τετράγωνα ( ASFOYR )

Χρώμα σκελετού : ( Χρυσό Μάτ – Νίκελ Μάτ – Χρώμιο – Βrontze )

( Bέγγε – Σκουριά ).

Κατασκευάζεται σε : ( 3φωτη- 4φωτη – 5φωτη -6φωτη – 7φωτη)

Σχολιάστε